Покана за участие на местната общност в двудневно обучение

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност да вземе  участие в  двудневно  обучение на тема: „Управление, изпълнение и отчитане на проекти”. Обучението ще се проведе на 15.10 и  16.10.2018 г. от 1000 часа в гр. Средец, зала на сградата на „Зелената къща“ .

Желаещите да участват в  обучението  да потвърдят участието си  в офиса на „МИГ СРЕДЕЦ“, ул. „Лиляна Димитрова“ 1, ет.2  или на тел. 0882882358, 0881882359, или на  email:lider_sredets@abv.bg.


Документи