Покана за информационни срещи с представители на публичния , стопански и нестопански сектор

Сдружение с нестопанска цел  „МИГ Средец“ кани всички желаещи да участват в организираните информационни срещи, както следва:

  • ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР:
  • 24.10.2023 г.  от 10:00 ч в  гр. Средец, зала на Зелената къща, ул. Димитър Кичев 26

 

  • ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ И НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР
  • 25.10.2023 г. от 10:00 ч. в  гр. Средец, зала на Зелената къща ул. Димитър Кичев 26

 

 

ТЕМА НА СРЕЩИТЕ: Постигнати резултати по изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие -

Програмен период 2014-2020 г.“

 

ВАЖНО!!!  УЧАСТИЕТО В СРЕЩИТЕ Е БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

 

Информационната среща се провежда  във връзка с прилагане на под мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-192/29.11.2016 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” НА МЯРКА 19 „ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ :

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Средец“

гр. Средец 8300, ул. „Лиляна Димитрова” 1, ет. 2

  • e-mail: lider_sredets@abv.bg
  • електронен адрес: www.mig-sredets.eu
  • телефони: 0882881358 / 0882881359 / 0882366596