Покана за участие в празник на "МИГ Средец" - 26.09.2020 г.

СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ“ кани всички жители и гости на община Средец  да присъстват на

„Празник на МИГ Средец“ -2020 г., който ще се проведе в центъра на гр. Средец – пл. „България“ на 26.09.2020 г. при следната ПРОГРАМА :

час

дейност

място

1.

10:00

Откриване на Празника на „МИГ Средец“

пл. България

2.

10:20

Презентация на „МИГ Средец“

Зала в Зелената къща

3.

10:45

Изложение и дегустация на местни продукти

пл. България

4.

10:45

Изложба на картини и приложно изкуство от местни художници и творци

пл. България

5.

11:00

Музикална програма

пл. България

Закриване на празника!