ПОКАНА ЗА „МОБИЛЕН ПРАЗНИК НА „МИГ СРЕДЕЦ“ В 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ  ДА ПРИСЪСТВАТ НА „МОБИЛЕН ПРАЗНИК НА „МИГ СРЕДЕЦ“ В 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА“, КАКТО СЛЕДВА :

 

  • С.  ДЮЛЕВО  -  08.09.2023 г., 16,00 ч.;
  • С . ФАКИЯ – 09.09.2023 г., 16,00 ч.;
  • С . ЗАГОРЦИ– 22.09.2023 г., 16,00 ч. ;
  • ГР. СРЕДЕЦ – 23.09.2023 г., 10,00 ч.;
  • С. МОМИНА ЦЪРКВА – 30.09.2023 г.,16,00 ч.

 

МОБИЛНИЯТ ПРАЗНИК НА „МИГ СРЕДЕЦ“ В 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВКЛЮЧВА:

 

  • ИЗЛОЖЕНИЕ И ДЕГУСТАЦИЯ НА МЕСТНИ ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ;
  • ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ЖЕНСКИИ/ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ;
  • МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Мобилния празник на «МИГ Средец»  в  5 населени места се осъществява във връзка  с

 изпълнение на: подмярка 19.4  „Текущи разходи  и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие  и на Споразумение № РД 50-192/29.11.2016 Г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие  подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие” от ПРСР2014-2020