ОБЯВЛЕНИЕ

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  във връзка с обявения „МОБИЛЕН ПРАЗНИК НА „МИГ СРЕДЕЦ“ В 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА“, ви информира, че отменя предвидения на 08.09.2023 г. празник в с. Дюлево, поради обявения ден на национален траур. Празника във с. Дюлево ще се състои на 29.09.2023 г.

ОЧАКВАМЕ ВИ НА 29.09.2023 г. В С. ДЮЛЕВО!

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ

гр. Средец 8300, ул. „Лиляна Димитрова” 1, ет. 2

e-mail: lider_sredets@abv.bg , тел. +359882881358, +359882881359, +359882366596

електронен адрес: www.mig-sredets.eu