Управленски органи

  1. Списък на членовете на Колективния върховен орган  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”
  2. Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”
  3. Списък на членовете на Контролния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”


Документи