Екип

Екип на Сдружение "МИГ Средец"

Димо Иванов Найденов - Председател на Управителния съвет

Русанка Георгиева Лапова - Изпълнителен директор

Стоянка Тодорова Иванова - Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР

Тодорка Иванова Кънчева - счетоводител