Миг СредецУправленски органи

Списък на членовете на Колективния върховен орган  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Списък на членовете на Контролния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”

Повече

Устав

Устав на сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” за осъществяване на общественополезна дейност    

Повече

Екип

Екип на Сдружение "МИГ Средец" Димо Иванов Найденов - Председател на Управителния съвет Русанка Георгиева Лапова - Изпълнителен директор Стоянка Тодорова Иванова - Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР Тодорка Иванова Кънчева - счетоводител

Повече