Миг СредецУправленски органи

Списък на членовете на Колективния върховен орган  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Списък на членовете на Контролния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”

Повече

Устав

Устав на сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” за осъществяване на общественополезна дейност    

Повече