Резултати от конкурс за избор на външни експерти -оценители на проекти към СВОМР на „ МИГ Средец“

Председателят на СНЦ „ МИГ Средец“ утвърди списък на външни  експерти -оценители на проекти към СВОМР на „ МИГ Средец“.

Конкурсът се проведе във връзка с разпоредбите на „Вътрешните процедурни  правила за избор на външни експерти –оценители на проекти към СВОМР на „МИГ Средец“, утвърдени с Протокол № 7/ 24.08.2017 г. на  УС на „ МИГ Средец“.

Имената на одобрените външни експерти –оценители, областите на компетентност която притежават и мерките по които имат  компетентност да оценят, можете да намерите тук

Списък на  одобрените от „МИГ Средец“ външните експерти оценители на проекти към СВОМР


Документи