Покана за информационни срещи с местната общност за популяризиране на приоритетите за местно развитие и възможностите за кандидатстване с проекти

УВАЖАЕМИ  ДАМИ ГОСПОДА,

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  кани  местната общност на информационни срещи за  популяризиране на приоритетите за местно развитие и възможностите за кандидатстване с проекти  от СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „ МИГ СРЕДЕЦ“

Информационните срещи ще се проведат  във връзка с прилагане на подмярка 19.4„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на Споразумение № РД 50-19/29.11.2016 г.

Информационните срещи ще се състоят на:

І-ва  среща на 15.11.2017 год. от  10.00 часа, с. Момина църква в зала на Народно читалище „ Светлина – 1906“

ІІ-ра среща на 16.11.2017 год. от  10.00 часа с.Бистрец в пенсионерския клуб

ІІІ-та среща  на 20.11.2017 год.  от 10.00 часа, с.Дебелт в зала на Народно читалище „Светлина-1924“

ІV-та  среща  на 21.11.2017 год.  от 10.00 часа,  с.Дюлево в зала на Народно читалище „ Просвета -1886“

V-та среща на 22.11.2017 год.  от 10.00 часа с.Загорци в пенсионерския клуб 

Срещите са отворени за посещение без потвърждение!

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

СНЦ  „МИГ СРЕДЕЦ” 


Документи