LAG SredetsМanagement Bodies

Списък на членовете на Колективния върховен орган  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Списък на членовете на Контролния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”

Повече

Team

Team Association "MIG Sredets" Dimo Ivanov Naydenov - Chairman of the Board Rossanka Georgieva lapovo - Coordinator Stand Todorova Ivanova - Coordinator Todorka Ivanova Kancheva - Accountant

Повече

Strategy CLLD

Стратегия за водено от общностите местно развитие - сдружение "Местна инициативна група Средец" 2014-2020

Повече