Начало > МЕРКИ


МЕРКИ

Мярка 111

Наименование на мярката  Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания Член касаещ ...

Вижте повече

Мярка 331

Наименование на мяркатаПрофесионално обучение и предоставяне на информация за икономическите субекти, опериращи в обхвата на Приоритетна ос ...

Вижте повече

Мярка 323

Наименование на мяркатаОпазване и възстановяване на селското наследство Член касаещ мяркатаЧл. 52 (b) (iii) и Чл. 57 от ...

Вижте повече

Мярка 322

Наименование на мяркатаОбновяване и развитие на населените места Член касаещ мяркатаЧл. 52 (а) (i) и чл. 53 от Регламент ...

Вижте повече

Мярка 312

Наименование на мяркатаПодкрепа за създаване и развитие на микропредприятия Член касаещ мяркатаЧл. 52 (а) (ii) и чл. 54 от ...

Вижте повече

Мярка 311

Наименование на мяркатаРазнообразяване към неземеделски дейности Член касаещ мяркатаЧл. 52 (а) (i) и чл. 53 от Регламент ...

Вижте повече

Мярка 123

Наименование на мяркатаДобавяне на стойност към земеделските и горски продукти Член касаещ мяркатаЧл. 20 (b) (iii) и чл. ...

Вижте повече

Мярка 121

Наименование на мяркатаМодернизиране на земеделските стопанства Член касаещ мяркатаЧл. 20 (b) (i) и чл. 26 от Регламента ...

Вижте повече

800px-Town-Municipality-Sredets

Свържете се нас