Начало > ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Профил на купувача


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Профил на купувача

Публична покана

„Изграждане капацитет на младежка мрежа и центрове, обмен и мултиплициране” по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на ...

Вижте повече

Публична покана

"Организиране и провеждане на обучение за eкипа, УС, ОС и местни лидери ангажирани в прилагането на Стратегията за местно развитие на СНЦ ...

Вижте повече

Публична покана - Приключила

„Организиране и провеждане на обучения за eкипа ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” и местни лидери” по ...

Вижте повече

Публична покана - Приключила

"Организиране и провеждане на обучения за eкипа ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” по обособени позиции: 1. Обособена ...

Вижте повече

Публична покана - Приключила

„Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на Сдружение „МИГ Средец” при изпълнение на Стратегията за местно развитие”. Настоящата ...

Вижте повече

Публична покана - Приключила

"Организиране и провеждане на обучения за eкипа, членове на Управителния съвет и местни лидери по прилагането на Стратегията за местно развитие на ...

Вижте повече

800px-Town-Municipality-Sredets

Свържете се нас