Начало > Новини


Новини

Организиране и провеждане на обучение в страна-член на ЕС - Малта

 СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” организира и проведе обучение в страна-член на ЕС – Малта на тема: „Добри практики при прилагане на ЛИДЕР” ...

Вижте повече

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Ви кани да присъствате на организираното двудневно изложение на тема: „Традиционната култура-мост към бъдещето”, което ще се проведе на:

1.30.05.2015 год.,начален час 10.00 часа в центъра на гр. Средец: -изложение на традиционни странджански ястия;  -представяне ...

Вижте повече

Обучение в страна членка от ЕС

От 24 до 28 ноември 2014 г. група от 20 души, включваща  екипа на МИГ Средец, част от УС и ОС , представители на местния бизнес, ...

Вижте повече

Публична покана

СНЦ „МИГ Средец”, гр. Средец, облл Бургас  уведомява, че на 19.09.2014 г  в АОП, под номер 9033860 от 2014 г. е публикувана публична покана за представяне ...

Вижте повече

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с реализацията на Стратегията за местно развитие и предстоящо анексиране на ...

Вижте повече

Информационен семинар за представянето на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР

Министерство на земеделието и храните, съвместно с фирма Интермедиа ООД и  СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  Ви канят на 21.02.2013 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в ...

Вижте повече

ПРИЕМ ПО МЕРКИ ОТ ПЪРВА ПОКАНА 121, 123, 311, 312 И 323

"МИГ СРЕДЕЦ" приключи приема по първа покана за мерки121, 123, 311, 312 и 323 В срок до 22.12.2012 г. бяха подадени 2 проектни предложения по мярка 121, едно от които е ...

Вижте повече

МОБИЛНИ ОБУЧИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ

В периода 12.12. – 22.12.2012 г.  в пет ключови населени места – Дебелт, Драчево, Факия, Загорци и Бистрец се проведоха обучително-информационни семинари на ...

Вижте повече

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СЕКТОРИ

През месец декември се проведоха  обучения за потенциални бенефициенти от сектори НПО, социални дейности, култура, образование, сектор младежи и сектор селско ...

Вижте повече

Публична сесия за отваряне на проектни предложения

  СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ" организира на 03.01.2013 г. от 09,30 ч.  в офиса на МИГ/ гр. Средец, ул. "Лиляна Димитрова"1, ет.2/ публична сесия за отваряне на проектни ...

Вижте повече

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ

 В периода 05.12 – 11.12.2012 г. членове на УС, екипа и местни лидери осъществиха  две обучения за запознаване, прилагане на иновативни практики, подобряване на ...

Вижте повече

Приключи приема по мерки от първа покана към СМР на" МИГ СРЕДЕЦ"

"МИГ СРЕДЕЦ" приключи приема по първа покана за три от общо 9 мерки, за които има финансов ресурс. Приключи приема по мерки 321, 322 и 331. В срок до 30.11.2012 ...

Вижте повече

Публична сесия за отваряне на проектни предложения

СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ" организира на 04.12.2012 г. от 11,30 ч.  в офиса на МИГ/ гр. Средец, ул. "Лиляна Димитрова"1, ет.2/ публична сесия за отваряне на проектни предложения, ...

Вижте повече

Информационни срещи проведени от екипа на Сдружение "МИГ СРЕДЕЦ" по населени места във връзка с отворените мерки и приема на проектни предложения

За времето от 07.11 до 14.11.2012 год.Звеното за администриране на проекти проведе информационни срещи за информиране и консултиране на потенциални кандидати с проектни ...

Вижте повече

Проведени информационни срещи от Сдружение "МИГ СРЕДЕЦ" по сектори във връзка с отворените мерки и приема на проектни предложения

През изминалата седмица 22-26.10.2012г.Звеното за администриране на проекти проведе четири  информационни срещи с потенциални ...

Вижте повече

Стартира прием на Заявления за подпомагане по мерки 121,123, 311,312,323

На основание Решение  № 9 от 05.10.2012 г  на Управителния съвет  на „МИГ СРЕДЕЦ” в периода от 22  октомври  2012 година до 22 декември ...

Вижте повече

Ползотворна среща на екипите на МИГ Средец и МИГ-Тунджа

  Работно посещение в  МИГ-Тунджа направиха членовете на екипа на „МИГ Средец”.  Целта на работното посещение ...

Вижте повече

Стартира прием на Заявления за подпомагане по мерки 321,322, 331

В съответствие с Решение №4/13.09.2012 г. от заседание на УС,  МИГ Средец стартира на 01.10.2012 г. прием на Завления за подпомагане по следните мерки: 321 ...

Вижте повече

Среща на Сдружение "Местна инициативна група Средец" с представители от различни сфери на социално - икономическия живот на гр. Йонишкис,РЛитва

По инициатива на МИГ Йонишкис, Република Литва,  Сдружение "Местна инициативна група Средец" организира и проведе работна среща.Срещата се състоя на 28.08.2012 г. в ...

Вижте повече

МИГ – Йонискис, РЛитва на работно посещение в "МИГ Средец"

          Сдружение „МИГ СРЕДЕЦ” ще  проведе работна среща с "МИГ  Йонискис", РЛитва по ...

Вижте повече

Покана за набиране на външни експерт - оценители

Изх. № 10/ 22.08.2012.   П О К А Н А за набиране на външни ...

Вижте повече

800px-Town-Municipality-Sredets

Свържете се нас