Hовини
За МИГ-Средец

Развитие и утвърждаване на гражданското общество в селските райони Създаване на механизми за участие на общността в стратегическото планиране и вземано на peшения з

Повече
Споделете за нас


© 2015 МИГ-Средец. Всички права запазени.